Men's Breakfast - Brecwast Dynion
We meet at the Bryncynan Inn, Morfa Nefyn - Rydym yn cyardfod yn Y Bryncynan, Morfa Nefyn.
About The Men's Breakfast
We are a group of men from local churches and chapels in the Llýn Peninsula, based in and around the Pwllheli area. We meet for a fellowship breakfast on the the third Saturday in the month.
Pwy Ydym
Grwp a ddynion o eglwysi a chapeli ym Mhen Llÿn Fel arfer, rydym yn cyfarfod am gymdeithas a brecwast mewn tafarn leol, gyda siaradwr geadd, ar y trydydd bore Sadwrn o'r mis.